Footer

De bewakingsonderneming Sentery BV (gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0745.867.048) is verzekerd tegen lichamelijke of materiele schade die voortvloeien uit acties van zijn activiteiten inzake private veiligheid.

De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden aan A.G. INSURANCE, E. JACQMAINLAAN, 53, 1000 BRUSSEL. Het polisnummer is: 03/99614539

Een bewakingsonderneming moet vergund worden door FOD Binnenlandse Zaken.
Onze onderneming, Sentery BV, opereert onder het ondernemingsnummer 0745.867.048.