Mobiele bewaking

24/7 bewaking van goederen

Wat is mobiele bewaking?

Mobiele bewaking bestaat uit controlerondes, patrouille, openings- en sluitingsrondes en interventie na alarm.
Deze worden uitgevoerd door een bewakingsagent in een dienstwagen.
Afhankelijk van de opdracht voert de bewakingsagent rondes uit in het gebouw, rond uw terrein of op uw werf.
Hij/zij inspecteert alles van a tot z en draagt hierdoor bij tot de algemene veiligheid van uw gebouwen, personeel, goederen en materiaal.

De bewakingsagent patrouilleert op onregelmatige tijdstippen, aan de hand van een checklist controleert hij uw site.
Deze checklist wordt specifiek per opdracht/klant opgesteld, want één checklist voor alle opdrachten bestaat niet.
Elke klant heeft verschillende noden en specifieke veiligheidsproblemen.
Wij staan erop dat de klant een persoonlijke service krijgt.

Het uitvoeren van controlerondes zorgt ervoor dat gebouwen en terreinen goed afgesloten zijn en laat het risico op beschadigingen, vandalisme en criminaliteit gevoelig dalen.

Enkele voordelen van mobiele bewaking door Sentery Protection

Wij leveren altijd maatwerk
Mobiele bewaking kan ook collectief op bedrijven- en industrieterreinen of in woonwijken. Kijk hiervoor bij consortiumbewaking.
Wij hebben een noodafdichting-service waardoor wij tijdelijk snel schade kunnen herstellen
Onze agenten zijn 24/24 en 7/7 actief

Interventie na alarm

Ongetwijfeld werd u al geconfronteerd met een vals alarm,
waardoor u ’s nachts uit bed moet om te gaan kijken wat het alarm deed afgaan vooraleer de politie eventueel ter plaatse komt.

Sentery Protection neemt deze zorg van u over, éénmaal het alarm afgaat, wordt onze patrouille via de dispatching verwittigd en
gaat onmiddellijk ter plaatse om na te gaan wat het alarm heeft doen afgaan,. Als er na een grondige buitenronde geen inbraaksporen zijn,
volgt een volledige inspectieronde binnen om na te gaan wat de oorzaak van het alarm is. Indien nodig en afhankelijk van de ernst van de situatie,
neemt de bewakingsagent contact op met de contactpersoon of de ordediensten.